Basisverzekering

Ook in 2018 heeft iedere zorgverzekeraar dieetadvisering opgenomen in de basisverzekering. Binnen de basisverzekering worden drie behandeluren (180 minuten/circa vijf consulten) per kalenderjaar per cliënt vergoed. Deze kosten vallen soms wel onder uw eigen risico. Voor meer informatie over uw eigen risico kunt u uw zorgpolis raadplegen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Aanvullende verzekering

Wanneer er meer dan drie behandeluren nodig zijn komen deze kosten voor eigen rekening. U ontvangt hiervoor dan een rekening van de diëtist. Sommige verzekeraars vergoeden deze uren echter geheel of gedeeltelijk via een aanvullende verzekering. In uw zorgpolis kunt u nakijken of u voor deze aanvullende vergoeding verzekerd bent. Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering valt niet onder het eigen risico

Om voor vergoeding  van behandeling door een diëtist in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief van uw huisarts of specialist nodig.

Tarieven

Onderstaande tarieven gelden als u voedings- of dieetbegeleiding krijgt zonder vergoeding van de zorgverzekeraar.

  • Eerste consult:    €90,00
  • Vervolg Consult : €32,00
  • Klein consult:      €16,00
  • E-mailconsult/telefonisch consult: €15,00
  • Uittoeslag (bij huisbezoeken): €27,50

Tarieven bij vergoeding door zorgverzekeraar
De tarieven voor dieetadvisering zijn vrijgegeven door het ministerie van VWS, daarom hanteert iedere zorgverzekeraar een eigen tarief. Het tarief dat uw zorgverzekering hanteert kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar.

Behandeltijd

De behandeltijd bestaat uit de tijd die de diëtist besteedt aan de totale uitvoering van  de dieetbehandeling. Het gaat hierbij zowel om de bestede tijd in direct contact met patiënten (face-to-face) tijdens individuele consulten of huisbezoeken en groepsgerichte activiteiten (dieetadvisering in groepsverband, cursussen) als om de tijd die patiëntgerelateerd plaatsvindt buiten aanwezigheid van de patiënt (zoals het opstellen van schriftelijk dieetadvies, rapportages naar de verwijzer of voor overleg met medebehandelaars). De behandeltijd wordt afgerond op en gedeclareerd in eenheden van een kwartier.

(de reistijd die nodig is voor een huisbezoek valt buiten de behandeltijd)

Toelichting op behandeltijd
Het eerste consult duurt meestal 75 minuten. Er zal echter 90 minuten door de diëtist in rekening worden gebracht bij uw zorgverzekeraar. Hiervan bent u 75 minuten bij de diëtist op het spreekuur aanwezig en daarna besteedt de diëtist nog 15 minuten aan patiëntgerelateerde werkzaamheden behorende bij uw behandeling. De totale behandeltijd van het eerste consult komt daarmee op 90 minuten.